ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ