မအေးချမ်းပွင့်ဖြူ (Electronic Engineering)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း