top of page

Quotes about Dream


လူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဒီအိပ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်သန်ရတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက် အရမ်းကို အားကြီးလွန်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အချို့လူတွေ အိပ်မက်တော့ ရှိတယ်။ ထိုအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အိပ်မက်တွေဟာ ပြောင်းသွားကြပါတယ်။ အိပ်မက်ကို အိပ်မက်အတိုင်း ထားတာထက် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့အခါ ရရှိလိုက်တဲ့ ကြည်နူ