top of page

ကစားနည္းႏွင့္ တဲြဲၿပီး စာဖတ္ျခင္း

ဆရာမ တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ တပည့္မ်ားကို စာသင္ၾကားရာတြင္ စာဖတ္ၾကရန္ အားစိုက္ထုတ္ျခင္းသည္ အျမဲလိုလိုပင္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဥပမာ- စာဖတ္ပ်င္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ပါက ကေလးမ်ား အလိုကိုလုိက္ျပီး ေခ်ာ့ေမာ့ဖတ္ခိုင္းရသည့္ အခါမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အတန္းၾကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကေလးမ်ားသည္ စာမ်ားတစ္ျဖည္းျဖည္း မ်ားလာျပီး စာဖတ္ခ်င္စိ္တ္ ကုန္သြားတတ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ စနစ္ႏွင့္မသင္လာရေသာအခါ စာဖတ္ျခင္းတြင္ ပိုမိုအခက္ေတြ ့ေစပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္မအေနနဲ ့ကေလးမ်ားအား ကစားရင္း စာဖတ္ျခင္းကိုလည္း အားေပးရာေရာက္ေအာင္ ကြ်န္မအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။